nti
10 شهریور 1401 - 19:50

معاون رییس جمهور: مزیت اقتصاد خراسان رضوی در خصوصی بودن آن است

مشهد- ایرنا- معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: اقتصاد در صنعت خراسان رضوی بیشتر خصوصی است تا دولتی و این مزیت خوب، اقتصاد خراسان رضوی است. محسن رضایی میرقائد روز پنجشنبه و در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این استان درباره مردمی کردن اقتصاد پیش رو است و تجارب خوبی نیز کسب کرده است. محسن رضایی میرقائدوی ادامه داد: همچنین از نظر همسایگی این استان با کشورهای آسیای مرکزی در ارتباط است و باید در کنار صنعت، به دنبال تجارت بود. معاون اقتصادی رییس‌جمهور اظهار کرد: ایجاد شهر تجاری و ترانزیتی که در مصوبه سفر هیات دولت به مشهد مورد تصویب قرار گرفته است، می‌تواند تحول بزرگی در این استان ایجاد کند. وی گفت: زیرساخت‌های ایجاد این شهر تجاری در حال بررسی است و امیدواریم به زودی شاهد احداث آن باشیم.
منبع: ایرنا
شناسه خبر: 699290